• Year of composition: 1882 [according to Svenskt Biografiskt Lexikon]
  • Work category: Violin and piano
  • Dedication: To Emil Sterky
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Huss & Beer: Violinistens Repertoir, Lätta och medelsvåra kompositioner för Violin med Pianoaccompagnement, no. 5 (H. & B. 278)

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Con moto G major 3/4, 42 bars