Carl Adam Norman (1773-1812)

Print

Troligen född 1773. Avled den 24 mars 1812 i Hovförsamlingen, Stockholm. Violinist i Kungl. Hovkapellet 1793-1812, andre konsertmästare 1811-1812. Anställd vid hovstaten 1796-1812, andre försteviolinist 1796-1807, förste försteviolinist 1807-1812 och valthornist 1807-1811.

Under uppbyggnad

Bibliography

Karle, Gunhild: Kungl. Hovkapellet och dess musiker 1772-1818. Uppsala (2000)
Nisser, Carl
: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog. Stockholm (1943)
Strand, Sigfrid: Operainstitutionen under Gustaf III. Organisation och arbetsfördelning. Uppsats i musikforskning, Stockholms universitet. (1966) S. 47

Summary list of works

Orkesterverk, försv.


Works by Carl Adam Norman

There are no works by the composer registered