Gösta Nystroem (1890-1966)

Jag diktar för ingen

Print
  • Year of composition: At the latest in 1948
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Wilhelm Ekelund
  • Duration: 3 min
  • Detailed duration: Ungefär 3 min

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget (no edition number)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lento no key signature 3/4


Libretto/text

Jag diktar för ingen, för vinden som vandrar, för regnet som gråter, min sång är som blåsten, min sång som mumlar och går i höstnattens mörker och talar med jorden och natten och regnet. Jag diktar för ingen.