Gösta Nystroem (1890-1966)

Herre, vem får bo i din hydda?

Print
  • Year of composition: 1935
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: From the Psalter 15
  • Duration: 5 min
  • Detailed duration: 4´34 (S:t Pauli Vokalensemble)

Examples of printed editions

Eriks musikhandel, ed. no. K 28

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio B minor 2/2, 3/4, 4/4


Libretto/text

Herre, vem får bo uti din hydda, vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som vandrar ostrafflig och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat. Herre, vem får bo uti din hydda, vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som icke bär förtal på sin tunga, den som icke gör sin broder något ont och icke drager smälek över sin nästa. Herre, vem får bo uti din hydda, vem får dväljas på ditt heliga berg? Den som aktar den förkastlige för intet men ärar dem som frukta Herren Gud, dem som icke bryter en ed som han svurit sig till skada. Den som så gör, han skall icke vackla till evig tid.