Gösta Nystroem (1890-1966)

Huru skön och huru ljuv...

Print
  • Year of composition: 1945
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Text from Höga visan.
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: Around 4 min

Examples of printed editions

Eriks musikförlag, ed. no. K 44

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Adagio C major 4/4


Libretto/text

Huru skön och huru ljuv är du icke, du kärlek, så följd av lust! Ja, din växt är såsom ett palmträds, och din barm liknar fruktklasar, och doften av din andedräkt är som doft av äpplen. Och munnen såsom ljuvaste vin. Ja, jag är min väns, och till mig står hans åtrå. Kom, min älskade, låt oss gå långt ut på marken, låt oss bliva natten över i byarna. Låt oss stå arla upp och gå till vingårdarna, och låt oss se, om vinträden blomstra. Och om små druvorna äro utsprungna, och om granatträden ännu bär sina blommor. Där vill jag giva dig min kärlek.