Gerard Odencrants (1888-1967)

Född i Göteborg. Läkare och tonsättare. Studerade musikämnen för Ruben Liljefors. Verksam som läkare i Stockholm 1927-67.

Under uppbyggnad

Bibliography

H G-m: Odencrants, släkt, i: Svenskt biografiskt lexikon, bd 28, 1992-94

Summary list of works

1 orkestersvit, 1 stråktrio, pianoverk, sånger.


Works by Gerard Odencrants

There are no works by the composer registered