Fredrik Pacius (1809-1891)

Print

Violinist. dirigent och tonsättare, huvudsakligen verksam i Finland. Fredrik (Friedrich) Pacius föddes den 19 mars 1809 i Hamburg. Avled i Helsingfors den 8 januari 1891. Verksam i Stockholm 1828-34, bl a som förste violinist i Kungl. Hovkapellet 1828-30 och 1831-34.

Invald som utländsk ledamot nr 115 i Kungl. Musikaliska akademien den 15/12 1856.

Bibliography

Andersson, Otto: Den unge Pacius och musiklivet i Helsingfors på 1930-talet. Helsingfors (1938)
Collan-Beaurain, Maria: Fredrik Pacius, Lefnadsteckning (1921)
Flodin, Karl: Fredrik Pacius Kung Karls jakt , Euterpe nr 22 (1902)
Geisler-Baum, Silja & Geibel, Emanuel: Die Loreley in Finnland: zur Entstehung, Aufführung und Rezeption der Oper von Fredrik Pacius und Emanuel Geibel. Mainz (2004)
Lappalainen, Seija
(red.): Fredrik Pacius. Musiken som hemland. Helsingfors (2009)
Lappalainen, Seija: Fredrik Pacius, i Biografiskt lexikon för Finland
Mäkelä, Tomi: Fredrik Pacius, Kompositör i Finland. Helsingfors (2009) 
Rosas, John: Fredrik Pacius som tonsättare. Åbo (1949)
Rosas, John: Till frågan om Pacius' körstil. Åbo (1951)
Savolainen, Pentti: Ooppera suomalaisen kulttuuri-identiteetin rakentajana: Fredrik Paciuksen, Kaarlo Bergbomin, Aino Acktén ja Martti Talvelan vaikutus suomalaiseen oopperataiteeseen ja kulttuuri-identiteettiin. Diss. Jyväskyläs universitet (1999)
Sjöqvist, Gunnar: Fredrik Pacius: finländsk pionjär, i Musikrevy. 1992 (47), s. 187-188
Vainio, Matti: Pacius: suomalaisen musiikin isä. Jyväskylä (2009)

Summary list of works

Orkesterverk (en symfoni), violinkonsert, kammarmusikverk, sånger, tre operor (Kung Karls jakt, Princessan av Cypern, Loreley). Melodin till "Vårt land, vårt land" (text av J L Runeberg)


Works by Fredrik Pacius

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 5