Moses Pergament (1893-1977)

Print

Denne tonsättares verk skyddas fortfarande av upphovsrätten och ingår därför inte i Levande Musikarvs utgivning. För mer information om liv och verk hänvisar vi till Svensk Musiks hemsida.

Bibliography

Åhlén, Carl-Gunnar: Moses Pergament (KMA 2016)

Summary list of works

---