Mats Persson (1943-)

Print

The composer is responsible for the content on this page.

För aktuell verkförteckning och biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till Svensk Musik och tonsättarens egen hemsida.

Summary list of works

---


Works by Mats Persson

There are no works by the composer registered