Hans Adolf Peter (pseudonym) (1904-1977)

Print

Hans Adolf Peter är synonym för Peter Adolf Fleischner, född i Wien den 10 november 1904. Avliden i Borås den 13 april 1977.

Under uppbyggnad

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Hans Adolf Peter (pseudonym)

There are no works by the composer registered