Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Dalmarsch (En flock dalkarlar tågar hem från sommararbetet)

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 130-134. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.
Abr. Lundquist, Abr.L. 3556, dated 7 september 1903, included in i "Fosterländsk musik" and Abr.L. 3356. 3925 (re-print 1906)
Abr. Lundquist, Abr.L. 3469 dated 11 juli 1902

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Dalmarsch: Quick and comfortable G major 2/4


Libretto/text

Dalmarsch

Marschen går till Tuna
på hed och backar bruna,
och marschen går till Orsa
och bergen de blå.

Med hacka och med spade
vi draga hem så glade
till skogarna de stora
och kullorna de små.

Hur lätt det är att vandra,
I bröder, med hvarandra,
när slantarna i fickan
slå takt mot byxans skinn!

Hur klarinetten låter,
då spelman vänder åter
med brudgumsskänk åt flickan
och bröllopslust i sinn!

Du dystre far i huset,
hvi står ditt öl i kruset
och surnar än och skonas?
Låt glädjen dväljas här!

Du mor, sätt på din gryta,
låt smör i gröten flyta,
ty här är Sjungar Jonas
och här är Krongårds Per!

I bergslagsmän på vreten,
som sträfven och arbeten,
gån med dit upp till Siljan
i dalemarschens takt!

Gån med och skåden landen
där kyrkorna på stranden
stå glimmande som liljan
uti sin hvita prakt!

Se, hagarna sig färga
som eld vid Brunnbäcks färja,
och älf och bäckar rinna
med hög och höstlig låt.

Inunder mörka skyar
vi hälsa våra byar.
För oss ska vaxljus brinna,
för oss skall föras ståt!