Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Florez och Blanzeflor

opus 18:1

Print
  • Year of composition: 1898
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Levertin
  • Arrangement/revision: The song also exists in a version with orchestra
  • Duration: 10 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists musikförlag, ed. no. 3009

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Moderato C-sharp minor, D-flat major 3/4, 2/4


Libretto/text

När aftonrodnan sin rosenkorg tömde i den flyende dagens spår, och maj i sitt vårliga töcken gömde all hagtornens blomstersnår, om blommas och hvitblommas kärlek jag drömde, om Florez och Blanzeflor.

Det var två konungabarn, som lekte med äplen och spiror av gull, hvarandra som bi och blomma smekte, när våren af doft stod full, och äppelblommornas snöfall blekte all örtagårdens mull.

Det var två konungabarn, som redo till bröllop en sommardag, medan lekarne nyckelharporna vredo, och burgundern rann röd över lag, och ängarnne klöfverångorna spredo i starka, kryddade drag.

Det var ett konungapar som i gamman vid härden i högsätet satt, njöt tårarnes sorgdyck samman och samman festernas skratt, tills döden slog aska på spiselflamman och tog dem en kärleksnatt.

När aftonrodnadens facklor blänkte vid den döende dagens bår, och maj i sin skymningsslöja sänkte min ensliga vandrings spår, på blommas och hvitblommas kärlek jag tänkte, på Florez och Blanzeflor.