Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Mor Britta, Wisa af F.A. Dahlgren

Print
  • Year of composition: 1898
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Fredrik August Dahlgren (1816-95), from 'Speller nye viser på varmlanske tongmåle' (1876)
  • Dedication: To Mrs Anna Petterson-Norrie
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Stockholm, Abr. L. 3181. (1898)

Description of work

Allegretto A minor 4/4 (C)


Libretto/text

Mor Britta

Mor Britta var så fatti å stoga, som ho satt i,
knafft större än en så, men ho va nöjd ändå.
Fast klära bar' va lapper å skonna utta kapper
å sôlaan mäst åt tå, så va ho nöjd ändå.

Ho plåcka bär, blann anne; två skälling för e kanne
va allt ho bruka få, men ho va nöjd ändå.
Å granris brukt' ho nôppe; ho feck sej för e skôppe
en bröbet' eller två, å ho va nöjd mä så.

Hvar som ho geck å knalle ho sa "Gu sign!" ôt alle;
hur dålitt ho kunn' må, så va ho nöjd ändå.
En gang te henn' ja' titta: "Hur lever ni Mor Britta?"
"Gu sign!" mår som en greev', ja' ä så nöjd te leev'!

En anngang dit ja' titta: "Ä ni så sjuk, mor Britta?"
Gu sign! har inga nö, ja ä så nöjd te dö.