Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Two poems by Birger Mörner

Print

1. Än korpens vinge min tanke tar
2. Där hjortronen blomma

  • Year of composition: 1896
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Birger Mörner
  • Dedication: To Fru Grefvinnan Birger Mörner [= Ebeth Mörner]
  • Duration: 5 min
  • Detailed duration: Ca 5 min.

Examples of printed editions

Abraham Lundquists musikförlag, ed. no. 2986

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Än korpens vinge min tanke tar: Appassionato F minor 3/4
2. Där hjortronen blomma: Lento assai F-sharp major 9/8


Libretto/text

1. Än korpens vinge min tanke tar och skriande hest över heden drar, än sträcker han stark som falken ung öfver doftande skog, öfver blommande ljung, än skriker han gällt med en vipas skri, när dagens ljus är förbi. Men nalkas han, kära, ditt lugna bo, en näktergal blir han i aftonens ro, som dold i de dunklaste törnesnår de skönaste slag uti skymningen slår för dig, allerkärasten min.

2. Där hjortronen blomma, och lysveden brinner, där trollspindeln väfver, och nattskäran spinner, till svartaste skogen, där forsen går hvit, o, finge på armen jag bära dig dit.

Och ville du där uti dunklet mig höra, och finge jag hviska där lugnt i ditt öra, hvad aldrig jag vågat bland människor här, du väna som nyponets blomma så skär.