Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

From 'Minnesångarn [Minnesångaren] i Sverige' [The Minnesänger in Sweden]

opus 7

Print

1. Sorg
2. Appelgården

  • Year of composition: 1895 (according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004])
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P. D. A. (Per Daniel Amadeus) Atterbom (1790-1855)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Ed. no. 1534
Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5049

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovén V:38 [Here, Peterson-Berger can be found under "Berger, Wilhelm Peterson-"]

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

1. Sorg: Lento F minor 3/4
2. Appelgården: Allegro appassionato e giubilando B-flat major 6/8


Libretto/text

1. Det är visst ingen i verlden till, som vet hvarför sorgen klagar

2. Jag vet mig så fager en appelgård, den blommar så rikt i Guds englars vård