Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Två visor av Gustaf Fröding, 1. En visa om kärlek [Two songs by Gustaf Fröding, 1. A song about love]

Print
  • Year of composition: 1915 (according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004], whereas the printed music states 'September 1914')
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911). From 'Gralstänk' (1898)
  • Duration: 1 min

Solo voices/choir

Mezzo or baritone

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5144

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Moderato E minor 6/8


Libretto/text

Jag köpte mig kärlek för pengar, för mig fanns ej annan att få.
Sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå.
Den drömmen som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få.
För den, som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå.