Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Two songs by Gustaf Fröding, 2. En vintervisa [Two songs by Gustaf Fröding, 2. A winter's song]

Print
  • Year of composition: October 1924 (according to the printed music)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911). From 'Gitarr och dragharmonika' (1891)
  • Duration: 1 min

Solo voices/choir

Mezzo or baritone

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5145

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Andante con moto A minor 3/4


Libretto/text

Jag sörja, jag sörja, jag väl må,
ty stjärnorna så kalla på himmelen gå,
och frusen och kall är hela världen.
Och mänskorna [sic] de kämpa i drivor av snö
och vandra och gå och förfrysa och dö.
Vart vandren I, vart leder denna färden?

De tycka sig se ljus långt på villande stig,
de skynda, de tänka att snart få värma sig
och finna goda vänner i gårde.
Och kommer en i vägen, så slå de honom ner
och domna sedan själva och vakna aldrig mer.
I mänskor, varen intet så hårde!