Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyra muntra visor [Four merry songs] 1. Beväringsvisa

Print
  • Year of composition: 1905 (according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004])
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) From "Fridolins visor" (1898), according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger (2004)
  • Arrangement/revision: Also included in 'Sånger satta för piano' [Songs set for piano], 2nd booklet, Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 4593
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3802
(Edition includes 1. Beväringsvisa, 2. Sång efter skördeanden, 3. Fanjunkar Berg, 4. Selinda och Leander)

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Quick march F major 2/4


Libretto/text

Jag är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund