Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 1. Balder är fallen [Four-part songs for male voices. 1. Balder has fallen]

Print
  • Year of composition: Stockholm 21 September 1895 (Viktor Rydberg's deathday)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911) ['Sorgebudet' from 'Gitarr och dragharmonika', 1891, according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger (2004)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3169
(Edition includes 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: P.-B.-sällsk. [The Peterson-Berger Society]

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Mesto e lugubre G-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

Tungt gick ett sorl från Asgårdsvallen


Media files

Edition Swedish Musical Heritage