Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Hembygdshälsning [Greeting from/to the native soil] ("Bröder, nu känna vi bandet")

Print
  • Year of composition: Composed in 1911, revised in 1933 (according to the autograph; 1911 according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004])
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Wilhelm Peterson-Berger
  • Arrangement/revision: Revised [by Wilhelm Peterson-Berger] in October 1926 and 1933
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785
• The piece is also printed as 'No 244. Hembygdshälsning. Tillägnad Norrlands nation i Uppsala' (probably Abraham Hirschs Förlag), Ed. no. 2630

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Not slow F major 3/4 - 4/4 (C) - 3/4


Libretto/text

Augograph: Bröder, nu känna vi bandet oss ena på nytt som förr oss band.
Score print: Bröder, nu känna vi bandet oss ena på nytt, som förr oss band.


Media files

Edition Swedish Musical Heritage