Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 2. Vildrosor [Four-part songs for male voices. 2. Wild roses]

Print
  • Year of composition: Blasewitz 5 November 1893 (according to the autograph)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Author unknown (Slavic song, according to autograph)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3169
(Edition includes 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: P.-B.-sällsk. [The Peterson-Berger Society]

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Andante D-flat major 6/8


Libretto/text

1. Våren genom gröna skogen går

2. Än, ja än i dag är rosen röd