Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 3. Hvarje själ, som längtan bränner [Four-part songs for male voices. 3. (approx.) Every yearning soul]

Print
  • Year of composition: Probably 1895-96 (according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004])
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg (1828-1895) ['Arioso' from Kantat vid jubelfest i Uppsala 6 september 1877 ('Arioso' from Cantata for a jubilee in Uppsala on 6 September, 1877)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3169
(Edition includes 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: P.-B.-sällsk. [The Peterson-Berger Society]

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Lento C-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

Hvarje själ, som längtan bränner