Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyrstämmiga Sånger för Mansröster. 4. Hymn [Four-part songs for male voices. 4. Hymn] ("Himlars rymd sin konung ärar")

Print
  • Year of composition: Probably 1895-96 (according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004])
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: J. L. Runeberg [Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)] 1857 (Psalm no. 19 from the Book of Psalms, Old Testament)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3169
(Edition includes 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (No ed. no.) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm [A collection of choral pieces and quartets for men's voices on the mandate of the board of the Swedish Y.M.C.A., collected and published by Hugo Lindqvist, cantor at Maria Church, Song leader at the Y.M.C.A. in Stockholm], Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531
• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5241

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Andante maestoso D-flat major 4/4 (C)


Work comment

This song also exists in a setting for mixed choir a cappella (S.A.T.B.). See separate post for that version.


Libretto/text

Himlars rymd sin konung ärar