Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Svensk folkmusik satt för piano, häfte 2 Dansar [sic]. [Swedish folk music set for piano, book 2 Dances.] 25. Ebba Brahes polska [Ebba Brahe's polska (dance)]

Print
  • Year of composition: 1906 (according to Sohlmans musiklexikon [a Swedish dictionary of music and musicians], vol. 5, 1979)
  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3968
(Edition includes 1. Det var en söndagsafton, 2. Och jungfrun, hon går i ringen, 3. Kom, kom, fager ungersven!, 4. Skära hafre, 5. Hej, svej, 6. Domaredansen, 7. Vestbodansen, 8. Inte må du tro, att jag går och friar, 9. Tala om det för ingen, 10. Simon i Sälle, 11. Gammal sångpolska, 12. Sångvals från Ångermanland, 13. Jänta å ja, 14. Svensk halling, 15. Ölandspolska, 16. Daldansen, 17. Östgötapolska, 18. Vestgötapolska, 19. Polska från Nerike, 20. Dalslandspolska, 21. Värmlandspolska, 22. Upplandspolska, 23. Jämtpolska, 24. Polska från Blekinge, 25. Ebba Brahes polska)

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Lively G minor 3/4


Work comment

Nos. 1-10 are classified as Dance Games, nos. 11-13 as Dance Chansons and nos. 14-25 as Dances.
A note regarding no. 25 Ebba Brahes polska [Ebba Brahe's polska] states that under this title the composer's mother, Mrs. Peterson-Berger, heard the obviously very old melody performed in her local area in the Swedish province of Dalsland.
[Ebba Brahe probably refers to Countess Ebba Brahe (1596-1674)]