Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Svensk medborgarsång [approx. Swedish citizen song] ("Ja 'frihet är det bästa ting")

Print
  • Year of composition: 1910 (according to Telemak Fredbärj in "Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937" [Festschrift, 17 February, 1937])
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Freely after Bishop Thomas [Simonsson, c. 1380-1443] (according to Telemak Fredbärj in "Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937" [Festschrift, 17 February, 1937])
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5395

Literature

Karlsson, Henrik: "O, ädle svensk!". Biskop Thomas frihetssång i musik och politik (diss. 1988)
Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning (2004) [tillgänglig hos Musik- och teaterbiblioteket]
Arbman, Ernst, Fredbärj, Telemak m fl: Wilhelm Peterson-Berger. Festskrift den 17 februari 1937 (1937)

Description of work

Not slow A minor 4/4 (C)
"Instrumental accompaniment ad libitum."


Work comment

Cf. "Svensk Medborgarsång" for solo voice and orchestra with "Svensk frihetssång".

According to the printed music, the quotation marks in the lyrics indicate exact quotations from bishop Thomas Simonsson's poem 'Engelbrektsvisan', written c. 1440.


Libretto/text

Ja "frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring
för den henne väl kan bära".