Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Åtta [8] sånger för blandad kör [8 songs for mixed choir]

opus 11:1-8

Print

1. Stemning / Stämning
2. I furuskogen / I Fyrreskoven
3. Ved Havet - Am Meer
4. På fällstigen / På Fjeldesti
5. Lilla blomman / Vesleblomme
6. Killebocken / Killebukken
7. Lokkeleg / (Lillebocken)
8. "Hej!" skrek fiolen / "Dans" ropte Felen

 • Year of composition: 1890-1894
 • Work category: Mixed choir a cappella
 • Text author: 1. J. P. Jacobsen [Jens Peter Jacobsen (1847-1885)]
  2. Helena Nyblom (1843-1926)
  3. I. S. C. Weldhaven [Johann Sebastian Cammermayer Welhaven (1807-1873)]
  4. Bjørnstjerne Bjørnson [1832-1910] (trans. Robert Norrby)
  5. Bjørnstjerne Bjørnson (trans. Karin Jensen)
  6. Bjørnstjerne Bjørnson (trans. Louise Arosenius)
  7. Bjørnstjerne Bjørnson (trans. Louise Arosenius)
  8. Bjørnstjerne Bjørnson (trans. Robert Norrby)
 • Duration: Approx. 20-25 min
 • Detailed duration: 20'55

Solo voices/choir

S.A.T.B. with tenor and soprano solo in no. 7 "Lokkeleg"

Examples of printed editions

Wilhelm Hansen, Ed. no. 12018 a-h

 • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

1. Stemning / Stämning: Lento C minor 6/8
2. I furuskogen / I Fyrreskoven: Moderato e cantabile A-flat major 4/4 (C)
3. Ved Havet - Am Meer: Andante maestoso D minor 12/8
4. På fällstigen / På Fjeldesti: Un poco allegro D-flat major 4/4 (C)
5. Lilla blomman / Vesleblomme: Andante (varying tempi) B-flat minor - B-flat major 2/4 - 3/4
6. Killebocken / Killebukken: Presto A major 2/4
7. Lokkeleg: (tempo marks missing) C major 6/8
8. 'Hej!' skrek fiolen / 'Dans' ropte Felen: Vivo G major 6/8


Work comment

No. 4 and no. 8: from Bjørnstjerne Bjørnsons 'En glad gosse'
No. 5 from Bjørnstjerne Bjørnsons 'Synnøve Solkbakken'
Nos 6-7 from Bjørnstjerne Bjørnsons 'Arne'


Libretto/text

1. Alle de voksende skygger har vævet sig sammen til en. / Alla de växlande skuggor ha gjutit sig samman till en.

2. Där är en renhet i din luft, en trolldom i den vilda doft, som genom furuskogen strömmar / Der er en Renhed i din Luft, en Trolddom i den vilde Duft fra Fyrreskovens Ranker

3. Ved det mægtige Hav hvor Kysten er steil / Wo zum mächtigen Merr die Felswand sich neig

4. Når du skal på Fjeldesti og skal Nisten snöre / När du skall på fjällets stig och skall ränseln snöra

5. Vesleblomme, Engeblomme, hör nu lidt på mig / Lilla blomma, ängens blomma, hör en stund på mig

6. Killebukken, lammet mit; skjønt det ofte går tungt og stridt / Lillebocken, lammet mitt; fast det ofta går tungt i skritt

7. Hvad heitir du Gjenta i Sandaflokkin, som blæs på Horn og bind på Sokkin? / Vad heter du, jänta i fåraflocken, som blåsar [sic] i lur och stickar på socken?

8. "Dans!" ropte felen og skratted på Strængen, så Lensmandsdrengen sprat op og sa: "ho!" / "Hej!" skrek fiolen och skratta' på strängen, så länsmansdrängen spratt upp där han satt.