Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

From 'Fridolins lustgård', Book 1

Print

1. Längtan heter min arfvedel
2. Maj i Munga
3. Dina ögon äro eldar
4. Böljeby-vals
5. Aspåkers-polska

  • Year of composition: 1901
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag (Georg Abr:son Lundquists Förlag), Ed. no.. 3471

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Description of work

1. Längtan heter min arfvedel: Stilla, glidande G minor 6/8
2. Maj i Munga: Lugnt, elegiskt, ej långsamt C minor (- C major) 2/4
3. Dina ögon äro eldar: Lugn rörelse, lidelsefullt uttryck E minor 3/4
4. Böljeby-vals: I danstempo F minor 3/4
5. Aspåkers-polska: Enkelt och muntert F major 3/4

Links

Listen to "Längtan heter min arfvedel" on Spotify (login is required)


Libretto/text

1. Längtan heter min arfvedel
Längtan heter min arfvedel,
slottet i saknadens dalar

2. Maj i Munga
Vackra Maj i Munga,
fjärran stråkar sjunga

3. Dina ögon äro eldar
Dina ögon äro eldar
och min själ är beck och kåda

4. Böljeby-vals
Sjung, sjung i alarna,
flygande storm, du kämpars vän

5. Aspåkers-polska
Hvarför sitta vi så still och tysta?
Ha vi uttömt alla kära ord?