1. Beväringsvisa
2. Sång efter skördeanden
3. Fanjunkar Berg
4. Selinda och Leander

  • Year of composition: 1905 (according to Henrik Karlsson's list of works, 2004)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Arrangement/revision: Also included in the collection 'Sånger satta för piano', 2nd book, Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no.. 4593
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3802

Literature

From 'Fridolins visor' (1898), according to Henrik Karlsson's list of works (2004)

Description of work

1. Beväringsvisa: Rask marsch F major 2/4
2. Sång efter skördeanden: Sirlig vals A-flat major 3/4
3. Fanjunkar Berg: Lugn marsch C major 2/4
4. Selinda och Leander: Känslofullt, ej för långsamt B-flat major 6/8

Links

Listen to "Selinda och Leander" on Spotify (login is required)


Libretto/text

1. Beväringsvisa
[V.] 1. Jag är mönstrad inför kronans bord
[V.] 2. Jag är mönstrad in i Amors här
[V.] 3. Jag är kallad in af sångens gud
[V.] 4. Och så står jag då i vapenrocken

2. Sång efter skördeanden
Här dansar Fridolin,
han är full af det söta vin

3. Fanjunkar Berg
Det är den barske fanjunkar Berg,
Hans anlete lyser i lingonfärg

4. Selinda och Leander
[V. 1.] Hvi gjuter du i vågen
så sorgefull i hågen
[V. 2.] Hvi hänger du i tågen,
där skeppet far på vågen