Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

På fjällstigen / På Fjeldesti [On the mountain trail]

opus 11 no 4

Print
  • Year of composition: Granliden by Malgomaj 1890, revised in 1891 (according to Henrik Karlsson's list of compositions by Wilhelm Peterson-Berger [2004])
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Bjørnstjerne Bjørnson [1832-1910] (from "En glad gosse" [En glad Gut]), translation into Swedish by Robert Norrby (according to the printed music)
  • First performed: Viska, 27 June, 1891 (?)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

[Wilhelm Hansen] Ed. no. 12018d

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Literature

Karlsson, Henrik: Wilhelm Peterson-Berger. Verkförteckning [List of works] (2004) [available at the Musik- och teaterbiblioteket]

Description of work

Un poco allegro D-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

1. När du skall på fjällets stig och skall ränseln snöra / Når du skal på Fjeldesti og skal Nisten snöre

2. Fåglar hälsa dig från gren, bygdeskvallret tiger / Fugle hilse dig fra Gren, Bygdesnakket viger