Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Drömd lycka
[no. 1 from 'Vildmarks- och kärleksvisor']

Print
  • Year of composition: 1905
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt (1864-1931), from 'Vildmarks- och kärleksvisor' (1895)
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

Abraham Lundqvists Kongl. Hofmusikhandel, 1905

Description of work

Andante espressivo F major 6/8


Work comment

The collection Vildmarks- och kärleksvisor, with text by Erik Axel Karlfeldt, consits of four songs:

1. Drömd lycka (Ur mitt fattiga mörka liv)
2. Serenad (Tallarnas barr och björkarnas blad)
3. Sagan om Rosalind (Fast morgonvindar strömma)
4. En spelmansvisa (Jag är den unga spelman)