Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

En spelmansvisa
[no. 4 from 'Vildmarks- och kärleksvisor']

Print
  • Year of composition: 1905
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt (1864-1931), from 'Vildmarks- och kärleksvisor' (1895)
  • Duration: 2 min

Examples of printed editions

Abraham Lundqvists Kongl. Hofmusikhandel, 1905

Description of work

Poco allegro, non troppo D-flat major 3/4


Work comment

The collection Vildmarks- och kärleksvisor, with text by Erik Axel Karlfeldt, consists of four songs:

1. Drömd lycka (Ur mitt fattiga mörka liv)
2. Serenad (Tallarnas barr och björkarnas blad)
3. Sagan om Rosalind (Fast morgonvindar strömma) 
4. En spelmansvisa (Jag är den unga spelman)