Frans Carl Preumayr (1782-1853)

Fagottist, militärmusikledare och tonsättare. Född 1782 i Ehrenbreitstein (en fästning invid Koblenz), död 1853 i Stockholm. Svärson till Bernhard Crusell. Förste fagottist i Kungl. Hovkapellet 1811-1835. Ledare för Första livgrenadjärregementets och Svea Livgardes musikkår 1814-1819, även för Upplands dragonregemente och Kalmar regemente 1826-1849. Ledde 1832-1853 Par Bricoles kör.

Franz Preumayr invaldes som associé nr 13 i Kungl. Musikaliska akademien den 11/12 1819, invaldes som ledamot nr 252 den 30/11 1827.

Bibliography

Baeckström, F O: Minnes-tal hållne uti Frimurareordens stora landtloge i Stockholm. Stockholm (1855)
Bulletin. 9 (från Svenskt musikhistoriskt arkiv). Nyförvärv till arkiv, bibliotek, museer. Das Reisejournal F.C. Preumayrs. Stockholm (1973)
Karle, Gunhild
: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818. Uppsala (2001)
Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog. Stockholm (1943)
Rudelius, Folke (1995). Musikdirektörer 1798-1927, i Kalmar regementes personhistoria 1623-1927. D. 2. Norrköping (1995) S. 529-547
Åkerberg, Erik: Musiklifvet inom Par Bricole 1779-1890: biografiska skizzer och anteckningar. Stockholm (1910)

Sources

Kungl. Biblioteket

Summary list of works

Pianoverk. Vissa arrangemang av svärfadern Crusells verk.


Works by Frans Carl Preumayr

There are no works by the composer registered