Johan Conrad Preumayr (1775-1819)

Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliography

Karle, Gunhild: Kungl. Hovkapellet i Stockholm och dess musiker 1772-1818 (Uppsala, 2001)
Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)

Summary list of works

Försv.


Works by Johan Conrad Preumayr

There are no works by the composer registered