Amalia Redec (1812-1885)

Print

Amalia Leonhilda Redec (f. Setterborg, g. Tranberg) föddes den 4 maj 1812 i Göteborgs Kristine församling. Avled i Ljungby församling den 21 november 1885. Pianist och tonsättare

Under uppbyggnad

Bibliography

Ericson, Margaret D.: Women and music : a selective annotated bibliography on women and gender issues in music, 1987-1992, Boston, 1996
Höijer, Leonard
: "Amalia Redec", i: Musiklexikon, Stockholm 1864
Schmidt, Pia: Kvinnliga tonsättare i Sverige 1800-1935. En verkförteckning, Högskolan i Borås, 1982, s. 48-49
Bendz, Hanna: Amalia Redec. Beroende och frihet i ett borgerligt kvinnoöde (B-uppsats, Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, vt 2015)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Sånger, pianostycken

Collected works

Huvudsakligen efter Schmidt, Pia: Kvinnliga tonsättare i Sverige 1800-1935. En verkförteckning, Högskolan i Borås, 1982. Förteckningen ofullständig

Sånger
Sex sånger vid pianoforte, hft 1, Stockholm: J.C. Hedbom. 1. Hvi suckar det så tungt uti skogen? ("Och liten pilt han sitter"), 2. Dufvan på liljeqvist ("Det sitter en dufva på liljeqvist"), 3. Riddaren ("Det var en gång en riddare"), 4. Längtan ("Sjung mitt hjerta varma toner"), 5. Hvi klagar du? ("Hvi klagar du själ?"), 6. Lotsens sång (”Sitter jag i enslig hydda”)
Sex sånger vid pianoforte, hft 2, Stockholm: J.C. Hedbom. 1. Hafsfrun, 2. Vårbäcken, 3. Norna Gest som yngling, 4. Solrosen (”Högt över alla dessa svaga själar”), 5. Kung Karls spira, 6. Svedger, 7. Hoppet, 8. Näckrosen
Sånger vid pianoforte, hft 3. Göteborg: Eget förlag, [1853]. 1. Flyttfåglarne ("Se fåglarnas skara!", E.J. Stagnelius), 2. Flyttfoglarne ("I flygande gäster på främmande strand", J.L. Runeberg), 3. Fjälltrasten och svanen ("På en ättehög vid Belten", E. Tegnér), 4. Elforna ("I menniskor! Tron ej att jordens klot", E.J. Stagnelius), 5. Jerusalems skomakare ("Det bodde en gång i Jerusalems stad", Vitalis)
Sånger vid pianoforte, hft 4. Göteborg: Eget förlag. 1. Middagen (E.J. Stagnelius), 2. Afskedet (P.D.A. Atterbom), 3. Skogsvisa om näktergalen. Folkvisa. 4. På hinsidan sjön (C.W. Böttiger), 5. Farväl, 6. Lärkan och snödroppen (Dillgren), 7. Din bild (Dillgren), 8. Blomstrens sång om blomstermästaren (P.D.A. Atterbom), 9. Mötet (P.D.A. Atterbom)
Dufvan på liljeqvist. I: Det sjungande Sverige, Abr. Lundquist, [1875]
Hvi klagar du? I: Det sjungande Sverige; 1, Abr. Lundquist, [1865]
Lotsens sång (”Sitter jag i enslig hydda”) I: Det sjungande Sverige; 3, Abr. Lundquist, [1875]
Riddaren. Ballad. I: Det sjungande Sverige; 3, Abr. Lundquist, [1875]
Solrosen (”Högt över alla dessa svaga själar”). I: Det sjungande Sverige; 2, Abr. Lundquist, [1865]
Tiggargossen (Assar Lindblad), autograf, MTB

Piano
Dansportfölj för pianoforte. Göteborg: Gumperts förlag. 1. Marieblomma, polka, 2. Rigoletto, polketta
Quadrilj för piano


Works by Amalia Redec

There are no works by the composer registered