Erik Gabriel von Rosén (1775-1866)

Print

Jurist och ämbetsman, bl a president i Svea hovrätt 1836-44, samt organist och tonsättare. Född Rosén den 2 maj 1775 i Riddarholmens församling, Stockholm, adlad 1816. Avled den 10 september 1855 i Jakob och Johannes församling (Stockholm). Organist i Klara kyrka i Stockholm 1797, från 1800 organist i Storkyrkan. Invald i Kungl. Musikaliska akademien 1814, dess preses 1836-1860. von Rosén byggde också klavérinstrument och orglar.

Under uppbyggnad

Bibliography

Kuschner, JonasRosén (Rosén von Rosenstein, von Rosén), släkt, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 30 (1998-2000)
Rydh, Lars: Kyrkoherde Erik Rosenius i Sexdrega och några av hans ättlingar. Sexdrega (1978)

Summary list of works

Främst psalmmelodier, bl a Sv Ps 552 ("O Jesus Krist, i dig förvisst")


Works by Erik Gabriel von Rosén

There are no works by the composer registered