Hilding Rosenberg (1892-1985)

Eleven small studies for piano

opus 24

Print

1. Lugnt
2. Livligt och älskligt
3. Raskt och uppsluppet
4. Uttrycksfullt
5. Lugnt löpande
6. Raskt och muntert
7. Lugnt och stilla (Pastoral)
8. I folkton
9. Skämtsamt
10. Långsamt valstempo
11. Drömmande (orientaliskt)

  • Year of composition: 1925
  • Work category: Piano
  • Duration: 13 min
  • Detailed duration: 12:56 (Mats Widlund)

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, ed. no. 340

Description of work

1. Lugnt C major 2/4
2. Livligt och älskligt C major 3/4
3. Raskt och uppsluppet B minor 2/4
4. Uttrycksfullt D minor 3/4
5. Lugnt löpande B-flat major 6/8
6. Raskt och muntert C major 2/4
7. Lugnt och stilla (Pastoral) B minor 6/8
8. I folkton F-sharp minor 2/4
9. Skämtsamt E minor 2/4
10. Långsamt valstempo E minor 3/4
11. Drömmande (orientaliskt) F major 4/4, 2/4, 3/4