Oscar Sandberg (1870−1926)

"Som, Jesu, med förklarad kropp"

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Musica Sacra. Körsånger för Kyrkan och Skolan [Choral songs for the church and school]. Published by Herman Palm, Oscar Sandberg, Harald Fryklöf, Albert Hellerström, Part I, the Publishers' own Publishing House, Musikdirektör Oscar Sandberg, Stockholm (1916)

Description of work

Andante C major 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Som, Jesu, med förklarad kropp,
Du dig till himlen svingar 

[2.] Ja, Herre, du, som vägen är
Och sanningen och livet