Oscar Sandberg (1870−1926)

Sången ("Säg, har du hört när sångens toner")

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Svenska kvartettsånger. Selection from 'Sånger för mansröster' published by Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (No edition number)

Description of work

Expressive D-flat major 6/8


Libretto/text

Säg, har du hört när sångens toner
harmoniskt klingande dö bort