Israel Sandström (1824−1880)

Min lilla vrå bland bergen

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Anders Wadman
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Several prints exist, amongst them Johan Anders Wadman's collected writing (1869)

Description of work

Moderato F major 4/4

Links

The song in Johan Anders Wadman's collected writings


Work comment

Wadman and Sandström were brothers in the order Göta Par Bricole.


Libretto/text

Jag vet en vrå emellan bergen

en liten vrå som tillhör mig

där ingen flärd innästlat sig

där ingen oskuld skiftat färgen.

Hvart än mig ödet kasta må

jag längtar åter till min vrå,

min lilla vrå bland bergen.