Anton Schnötzinger (1816-1865)

Print

Tonsättare och dirigent. Anton Joh. Schnötzinger föddes den 26 november, troligen i Pressburg/Bratislava (i dödsannonsen angavs dock Wien som födelseort). Avled i S:ta Eugenia katolska församling, Stockholm, den 27 februari 1865. Kom till Sverige 1845. En av Stockholms valskungar.

Under uppbyggnad

Bibliography

Tegen, Martin: Populär musik under 1800-talet. Stockholm (1986) S. 232
Vestergård, Berth
: Anton Schnötzinger: 1816-65, i Morgenblätter. Svenska Strauss-sällskapet, 1998:2, s. 6-9

Summary list of works

Under uppbyggnad


Works by Anton Schnötzinger

There are no works by the composer registered