Anton Schnötzinger (1816-1865)

Tonsättare och dirigent. Född 1816 i Pressburg/Bratislava, kom till Sverige 1846, död i Stockholm 1865. En av Stockholms valskungar.

Under uppbyggnad

Bibliography

Tegen, Martin: Populär musik under 1800-talet. Stockholm (1986) S. 232
Vestergård, Berth
: Anton Schnötzinger: 1816-65, i Morgenblätter. Svenska Strauss-sällskapet, 1998:2, s. 6-9

Summary list of works

z


Works by Anton Schnötzinger

There are no works by the composer registered