Johan Seterholm (Setterholm) (1766(67)-1833)

Född i Stockholm 1766 (eller möjligen 1767). Avliden i Jakob och Johannes församling (Stockholm) den 6 januari 1833. Även verksam som auditör, 'clavérinformationsmästare' och musiklärare. Far till tonsättaren Jacob August Setterholm. Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Under uppbyggnad

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)

Summary list of works

Fröken M:Gyllenborg [sic] Quadrille D-dur [för pianoforte]
Marche C-dur [för pianoforte]
Menuetto B-dur [för pianoforte]


Works by Johan Seterholm (Setterholm)

There are no works by the composer registered