• Year of composition: 1855
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: "C. Feuk, efter Matthison."
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

pno

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• The song is included in "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", 1st edition, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copy of the above-mentioned original [2008]

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante con espressione A minor 4/4 (C), 24 bars, /:8 bars:/, 1 bar, Lento D minor, 18 bars, in total 50 bars


Work comment

The first part of the song is set for solo voice (tenor?) and piano. As from the part in D minor [Ja! Du är för evigt borta] it is set for male quartet a cappella.


Libretto/text

Ungdoms-dröm

Har du evigt då försvunnit
du min ungdoms gyllne dröm?
Stilla frid, har du förrunnit
lik en våg på tidens ström?

/:Fjerran då från verldens hvimmel
låga hyddans famn mig slöt
och på jorden re'n en himmel
jag i barnslig oskuld njöt.:/

Ja! Du är för evigt borta
Själens ljufva svärmeri.
Fridens dagar voro korta
Ja! Ungdomsdrömmen snart förbi.
Hur af saknad ögat gråter,
Hur af längtan hjertat slår,
Jag ej gråter drömmen åter
Från min ungdoms flydda vår.