Fredrik Silverstolpe (1769−1851)

Till Chloë [To Chloë]

Print
  • Year of composition: Before 1840, according to Valentin
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Not named
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", pp. 69-70. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin conveys that the piece had not previously been printed and that it was composed before1840.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino G major 2/4, 23 bars


Libretto/text

Till Chloë

Dig med suckar blott jag nämnde,
dig mitt rädda öga fann.
Ömma Chloë, närmre kommo
våra hjärtan till hvarann.

Snart också mitt namn du nämnde,
i din blick jag hoppet fann.
Ömma Chloë, närmre kommo
våra läppar till hvarann.

O, hvad ren, hvad himmelsk känsla,
då jag trycka fick din mund!
Kärlekslåga själen tände,
evigt, sällt blef vårt förbund.