Fredrik Silverstolpe (1769−1851)

Till en ung flicka [To a young girl]

Print
  • Year of composition: Before 1825 (according to Valentin [1900])
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Unidentified
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

IIncluded in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af [under the editorship of] Karl Valentin,", pp. 71-72. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. According to Valentin, the song was composed before 1825 and had not been previously published.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino B-flat major 2/4, /:16 bars:/, 3 bars, in total 19 bars


Libretto/text

Till en ung flicka

Flicka, se lifvet likt bäcken förrinner,
blommar som rosen och ler och försvinner.
Våren församlar de unga behag.
Gläds med de leende, gläd dig idag!

Vårda i hoppet för tider som komma,
bladen af lifvets förgängliga blomma!
Vishetens frukt af den vissnande tag!
Gläd dig åt frukten, o gläd dig i dag!