• Year of composition: About 1810-1820
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, pp. 106-113. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin conveys that the piece had not previously been printed.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Moderato B-flat major 6/8, 1 bar, /:18 bars:/, 1 bar, in total 20 bars


Libretto/text

Vaggsång

Sof i ro du lilla,
sof på mammas arm.
Slumra in så stilla
mot din mammas barm.

Intet buller skall dig väcka,
ingen oro dig förskräcka.
Sof i ro du lilla
undan världens villa,
bryderi och larm.

Lyckligt lång är ännu färden
fram till sorgerna i världen.
Sof i ro du lilla
undan världens villa,
bryderi och larm.