Fredrik Silverstolpe (1769−1851)

Damon och Phyllis [Damon and Phyllis]

Print
  • Year of composition: About 1810-1820
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, pp. 96-97. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin conveys that the piece had not previously been printed.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andantino E-flat major 3/8, 2 bars, /:25 bars:/, in total 27 bars


Libretto/text

Damon och Phyllis

DAMON

Du kysser jämt din lilla hund.
Hvarför? Det vill jag veta.
Kan ej en liten herdes mund
till kyssar mer dig reta?

PHYLLIS

Visst bör en liten herdes mund
till kyssar mycket reta,
men trogen vara som en hund,
månn herdar däraf veta?