Carl Sjöberg (1861−1900)

Three songs bequeathed by C.L. Sjöberg

Print
  • Year of composition: The print is published posthumously. 'Tonerna' should had been composed in 1892, both the other works' year of composition is unknown.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1. Alfred Lindqvist, 2. Johan Ludvig Runeberg, 3. Erik Gustaf Geijer
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Three songs bequeathed by C.L. Sjöberg, Abr. Lundquist, no. 3451 (1901)

Description of work

1. Månuppgång ('Fjerran öfver den skuggomflutna') E major 4/4, Moderato
2.. Den långa dagen ('Förr, när min vän var här') D major 3/4, Lamentovole, ma non troppo lento
3. Tonerna ('Tanke, hvars strider') D-flat major 6/8, Allegro moderato


Libretto/text

1. Fjerran öfver den skuggomflutna slumrande skogens bryn,

månen, vaggad å guldomgjutna skyar,

höjer sig för min syn.

Sorgset leende vemodsblickar

ur den djupblå auzurn han skickar

långt, långt ut,

ögver nejd som sofver.

dränkt i dagg från aftonskyn.

2. Förr, när min vän var här,

var mig en vårdag kort,

Nu, då han borta är, är mig en höstdag lång.

Ack! hvad den dagen flyr,

säga de andra nu.

Jag: hvad den långsam är,

o, att den ville fly.

Kommer ej kvällen snart?

Kommer ej nattens ro?

3. Tanke, hvars strider blott natten ser.

Toner, hos eder om hvila ber.

Hjerta, som lider, som lider af dagens gny.

Toner till eder, till er vill det fly.