Emil Sjögren (1853-1918)

Ro, ro ögonsten
(Romance for one Voice at Piano)

Print
  • Year of composition: 1886
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: A. Gellerstedt
  • Duration: 3 min

Examples of printed editions

• Stockholm, Elkan & Schildknecht med förlagsrätt (Lith. Anst. v. C.G. Röder, Leipzig)
• Samlade sånger, FST 1949

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

G major 6/8


Libretto/text

Ro, ro, ögonsten

Ro, ro, ögonsten! ro, ro.
Omsorgers ögonlock
sluta sig aldrig dock:
Du är vår kära ögonsten, vår ögonsten.

Ro, ro, ädelsten, ro, ro,
kärlekens guld så rent,
Fattar dig in så lent,
Du är vår klara ädelsten, vår ädelsten.

Ro, ro, hörnesten! ro, ro,
Tinnar af framtidshopp
bygga vi på dig opp, bygga vi på dig opp:
Du är vår kära hörnesten. ro, ro.