Emil Sjögren (1853-1918)

Skapelsens mystär

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: From the "Berzelii-kantaten" [Berzelii cantata] by Gustaf Retzius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, pp. 18-20. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin conveys that the piece had not previously been printed.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Tranquillo D major 4/4 (C), 35 bars


Libretto/text

Skapelsens mystär

Ej med tanken blott förklaras
alltets, skapelsens mystär.
Frågan skall då först besvaras,
hemligheten uppenbaras,
först när rätt man fråga lär.

Ariadnetråden spinnes
till naturens undervärld
dunkla gåtans lösning finnes
ej med tankeslut, som vinnes
blott i tankens egen härd.