Emil Sjögren (1853-1918)

Fest-Polonaise

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

I Victoria Album. Minne af den 20 Sept. 1881. Stockholm Huss & Beer (H.&B. 232). Till H.K.H. Kronprinsessan Victoria af Sverige och Norge i djupaste underdånighet af Förläggarne [Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen "Till Fröken Maria Kull vänligast från Emil Sjögren"]

Description of work

Grandioso B-dur 3/4, 69 takter, Con moto, 52 takter, a tempo, 82 takter, totalt 203 takter